Chủ Nhật, Tháng Chín 22, 2019
CSAED
Thông tin học bổng

Trong bài viết này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh và Phát triển khởi nghiệp sẽ tổng hợp một số học bổng thường được triển khai tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để  giúp các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có quyết tâm phấn đấu trong học tập và các bạn sinh viên đạt thành tích cao trong học tập có thêm nguồn động lực để học tập tại Trường.

STT Tên học bổng Số lượng Trị giá Thời gian nộp hồ sơ
1 Học bổng Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 10 suất 310-340 USD/suất/năm Thường vào tháng 7, 8 hằng năm
2 Học bổng Ngân hàng AGRIBANK 10 suất 4.000.000đ/suất/năm Thường vào tháng 9, 10 hằng năm
3 Học bổng AMA 20-30 suất 600USD/suất/năm. Chia làm 2 đợt trao học bổng vào mỗi học kỳ Thường vào tháng 9,10 hằng năm
4 Học bổng LAWRENCE S.TING

 

11 suất 10.000.000đ/suất/năm học. Thường vào tháng 8,9 hằng năm
5 GIẢI THƯỞNG KOVA HẠNG MỤC “TRIỂN VỌNG” 02 suất 10.000.000 đ/suất Thường vào tháng 5 hằng năm
6 HẠNG MỤC “NGHỊ LỰC” 05 suất 8.000.000đ/suất
7 Học bổng HESSEN – CHLB Đức 03 suất 216 Euro/suất/năm Tháng 8,9 hằng năm
8 Học bổng tài trợ của Công ty AEON 15 suất 290USD/suất/năm Tháng 9,10,11 hằng năm
9 HỌC BỔNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA Theo từng năm khoảng 3 triệu đồng/suất Tháng 11, 12 hằng năm
10 Học bổng VŨ ĐÌNH LIỆU Theo từng năm Theo từng năm Tháng 9, 10 hằng năm
11 Học bổng VINA ACECOOK-TOP CAREER 10 suất $500 USD/ suất
Đồng thời, có cơ hội tham quan nhà máy Vina Acecook (chỉ áp dụng đối với khu vực TP.HCM)

Xem thông tin chi tiết về các học bổng tại đây.

Đang tải....