Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
CSAED

Học bổng tài trợ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sơn Minh và Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile năm học 2019 – 2020

Thông tin học bổng

Quỹ học bổng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tài trợ: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sơn Minh và Công ty Cổ phần Viễn thông Di động

A. Số lượng – Trị giá:
– Số lượng: 22 suất.
– Trị giá: 4.000.000đ/suất/năm.

B. Đối tượng – Tiêu chuẩn:
1. Đối tượng:
– Sinh viên khóa 42, 43 và 44.
– Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập.
– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, các hoạt động tình nguyện.
– Sinh viên chưa được nhận bất cứ một học bổng từ tổ chức hoặc cá nhân nào trong năm học này cho đến thời điểm được giới thiệu cho Quỹ học bổng.
2. Tiêu chuẩn:
– Điểm trung bình chung học tập cả năm học (2018 – 2019) từ 3.2 trở lên, tất cả các học phần đăng kí phải ở mức đạt.
– Điểm rèn luyện từ 80 trở lên (loại tốt).

C. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/9/2019.
– Địa điểm nộp hồ sơ: P.CTCT&HSSV – A.110, gặp cô Trương Ngọc Dung.

D. Hồ sơ học bổng bao gồm:
– Đơn xin học bổng (theo mẫu, truy cập trên website:www.hcmue.edu.vn) hoặc tải tại đây;
– Bảng điểm năm học (2018 – 2019) do Phòng Đào tạo cấp;
– Giấy chứng nhận, bản sao các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh gia đình khó
khăn, bằng khen, giấy khen, các thành tích hoạt động (nếu có).

 

Đang tải....