Thứ Tư, Tháng Bảy 28, 2021
CSAED
Thông tin học bổng Tin tức

Căn cứ Quỹ học bổng AMA, Trường thông báo chương trình học bổng tài trợ dành
cho sinh viên trong năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Số lượng – Trị giá:
– Số lượng: 10 suất
– Trị giá: 600USD/suất/năm
2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:
2.1 Đối tượng:
Sinh viên ngành sư phạm năm thứ 1 (khóa 46).
2.2 Tiêu chuẩn:
– Hoàn cảnh gia đình khó khăn (cha, mẹ, anh, chị, em bị bệnh nặng hoặc bản thân bị
bệnh nặng, bị khuyết tật; gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về tài chính
không thể chu cấp cho con ăn học…).
– Đối với các sinh viên bản thân bị bệnh nặng, bị tai nạn hoặc khuyết tật, sẽ được xem
xét trên hoàn cảnh thực tế và không bị khống chế bởi điểm thi đầu vào.
– AMA sẽ có đầy đủ quyền quyết định cấp học bổng cho người bị bệnh và khuyết tật.
3. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ sáu 27/11/2020.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên, A.110 (gặp
cô Trương Ngọc Dung).

Thông tin chi tiết xem tại đây

Đang tải....