Thứ Tư, Tháng Bảy 28, 2021
CSAED

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Việc làm sinh viên

Căn cứ Thông báo số 1881/TB-UBND của UBND thị xã Phú Mỹ về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021, Trung tâm thông tin về nội dung tuyển dụng như sau

SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU
🍀Khối Mầm non: 05 chỉ tiêu (giáo viên)
🍀Khối Tiểu học: 82 chỉ tiêu (78 giáo viên, 04 nhân viên thư viện)
🍀Khối THCS: 55 chỉ tiêu (49 giáo viên, 06 nhân viên)
📌YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ
– Có bằng cử nhân đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
– Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
📌 HỒ SƠ DỰ TUYỂN
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
– Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
– Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có nhu cầu trong cùng một đợt tuyển dụng.
– Trường hợp gian lận trong việc kê khai thông tin hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả thì Hội đồng tuyển dụng sẽ công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND thị xã và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển sẽ không được hoàn trả.
📌 HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký
– Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau)
📌 LỆ PHÍ ỨNG TUYỂN
– Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Thời gian thu và mức thu sẽ có thông báo sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký ở vòng 1.
📌 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN
– Phiếu đăng ký nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ hoặc gửi theo đường bưu điện.
– Thời gian: đến hết ngày 15/01/2021
– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ – QL51, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (làm việc giờ hành chính)
– Số điện thoại liên hệ: (0254) 3876364
🗃 Thông báo số 1881/TB-UBND của UBND thị xã Phú Mỹ xem tại đây.
Đang tải....