Thứ Tư, Tháng Bảy 28, 2021
CSAED

Huyện Côn Đảo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2021 – 2021 (đợt 2)

Việc làm sinh viên

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày 25/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm học 2020 – 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 – 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu, gồm:
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 04 chỉ tiêu
 • Giáo viên tiểu học hạng III: 06 chỉ tiêu
 • Giáo viên mầm non hạng III: 09 chỉ tiêu
 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đơn đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm
 • Điều kiện đăng ký dự tuyển
 1. Hình thức tuyển dụng: thực hiện thông qua xét tuyển viên chức

Thông tin chi tiết: xem thêm tại đây

Đang tải....