Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
CSAED
Hệ thống trường Tuệ Đức (Pathway School) Việc làm sinh viên
  1. Mục đích công việc

Nhằm giáo dục văn hóa, giảng dạy bộ môn chuyên trách, kiến tạo mỗi tiết học là một giờ hoạt động phát triển năng lực cá nhân theo chương trình phổ thông quy định

  1. Tính chất công việc

– Là công việc có tính chất tương tác, tiếp xúc và giáo dục học sinh Trung học thông qua bộ môn chuyên trách.

– Là công việc phải đáp ứng về kiến thức và kỹ năng chuyên môn về nghiệp vụ Sư phạm của bộ môn chuyên trách.

– Là công việc đòi hỏi việc kết nối chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để cùng giáo dục văn hóa, nhân cách và kỹ năng cho học sinh.

– Là công việc phải luôn tìm tòi, học hỏi và ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào môn học để tạo sự hứng thú và hấp dẫn cho học sinh.

  1. Vai trò và chi tiết công việc

– Thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức giảng dạy bộ môn chuyên trách theo quy định.

+ Lập kế hoạch, soạn giáo án và đứng lớp giảng dạy bộ môn chuyên trách theo từng khối lớp được phân công. Lồng ghép hệ giá trị của trường vào các hoạt động giáo dục trong từng tiết dạy.

+ Giáo dục học sinh phát huy kỹ năng tự học, tự thực hành trong các tiết học. Quan sát biểu hiện, trạng thái của học sinh nhằm điều chỉnh lại các hành vi không phù hợp trong lớp học.

+ Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

+ Sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tham gia các khóa đào tạo, hoạt động của trường theo quy định và hỗ trợ các hoạt động sự kiện theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

+ Chuẩn bị vật dụng và dụng cụ dạy học theo đúng nguyên tắc của giáo trình, giáo án.

+ Thực hiện các công việc chuyên môn theo quy định trong điều lệ của trường Trung học do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

– Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, kết nối trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh theo quy định.

+ Thực hiện việc liên lạc, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh về tình hình học tập bộ môn chuyên trách cũng như sự tiến bộ của học sinh.

+ Tham gia họp phụ huynh định kỳ, phản hồi những thắc mắc của phụ huynh về bộ môn chuyên trách trong phạm vi và trách nhiệm được giao.

+ Đồng hành cùng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh trong việc giáo dục học sinh.

– Báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động giáo dục học sinh cho Ban

Giám hiệu.

+ Thực hiện các yêu cầu về báo cáo trong công tác chuyên môn của Ban Giám hiệu.

+ Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

  1. Tiêu chuẩn công việc

– Yêu cầu chung:

+ Nam hoặc nữ, độ tuổi từ 24 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.

+ Trình độ: Tốt nghiệp hệ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm bộ môn chuyên trách.

+ Có kinh nghiệm 2-3 năm giảng dạy bộ môn chuyên trách cho cấp Trung học là một lợi thế, ưu tiên giáo viên từng làm việc trong hệ thống các trường tư thục/ quốc tế.

– Kỹ năng và kiến thức:

+ Kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh, quy định và văn hoá của tổ chức.

+ Kiến thức về nghiệp vụ Sư phạm bộ môn chuyên trách, am hiểu tâm lý học sinh.

+ Kỹ quan sát đa chiều và linh hoạt xử lý tình huống phát sinh.

+ Kỹ năng giao tiếp ứng xử, quản lý cảm xúc.

+ Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.

+ Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công tác giảng dạy của bộ môn chuyên trách.

– Thái độ & Tiềm năng:

+ Tâm huyết giáo dục, có lòng yêu nghề và yêu mến học sinh.

+ Ham học hỏi, tích cực trau dồi các phương pháp giáo dục và rèn luyện học sinh.

+ Trung thực, năng động, cởi mở, thích giao tiếp và làm việc với con người.

+ Có tinh thần chủ động, chấp nhận khó khăn và tác phong sạch sẽ, gọn gàng.

+ Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp và xây dựng tập thể đoàn kết.

+ Tuân thủ, chấp hành quy định, quy trình của Công ty/cơ sở và sự điều động của Quản lý Trực tiếp khi cần thiết.

+ Luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, cam kết gắn bó đồng hành với học sinh đến hết năm học.

Cách thức đăng ký vị trí tuyển dụng: Chuẩn bị file CV và đăng ký ứng tuyển trực tuyến tại đây

Đang tải....