Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
CSAED
WELLSPRING SAIGON INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

– Trường Phổ thông Liên cấp Mùa Xuân (Wellspring Saigon) là một trong những chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài bằng sự tích hợp Chương trình Giáo dục Quốc tế – Việt Nam. Wellspring Saigon là ngôi nhà thứ hai, là nơi nâng cao nền tảng Trí lực – Tâm lực – Thể lực và khả năng cảm thụ nghệ thuật giúp học sinh có tầm nhìn Quốc tế và tâm hồn Việt Nam.

– Tại Wellspring Saigon, chúng tôi hiểu rằng mỗi học sinh là một cá thể độc lập cần một môi trường an toàn, tận tâm và không ngừng kích thích sự phát triển và hoàn thiện. Nhà trường đã xây dựng chương trình trên sự tích hợp chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam.

– Giá trị cốt lõi: Nhân cách – Trí tuệ – Cảm xúc

– Sứ mệnh: phát triển về năng lực và trí tuệ

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Cách thức đăng ký vị trí tuyển dụng: Chuẩn bị file CV và đăng ký ứng tuyển trực tuyến tại đây

TT Vị trí tuyển dụng Số lượng Mô tả công việc Trình độ Yêu cầu hồ sơ JD
1 Giáo viên Tiểu học 10 Giảng dạy, chủ nhiệm, hoạt động giáo dục khác Đại học CV, bằng cấp/ chứng chỉ https://bit.ly/Wellspring_GVTH
2 Giáo viên trung học 10 Giảng dạy, chủ nhiệm, hoạt động giáo dục khác Đại học CV, bằng cấp/ chứng chỉ https://bit.ly/Wellspring_TrH
3 Giáo viên Thể dục 1 Giảng dạy,  hoạt động giáo dục khác Đại học CV, bằng cấp/ chứng chỉ https://bit.ly/Wellspring_GVTD

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP SONG NGỮ QUỐC TẾ WELLSPRING SAIGON

Địa chỉ: Saigon Pearl: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3 840 9292 | 0937 099 229

Email: hr@wellspringsaigon.edu.vn

Đang tải....