Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
CSAED

#VTVL310 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

Tin tức Toàn thời gian Việc làm Việc làm sinh viên

💼 NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 199 chỉ tiêu (166 giáo viên, 05 giảng viên, 28 nhân viên), cụ thể: 

– Giáo viên: 12 Giáo dục chính trị, 05 Giáo dục đặc biệt, 12 Quốc phòng, 10 Thể dục, 02 Âm nhạc, 05 Công nghệ, 09 Địa lý, 04 Hóa học, 22 Lịch sử, 13 Mỹ thuật, 25 Ngữ văn, 03 Sinh học, 23 Tiếng Anh, 05 Tin học, 12 Toán, 04 Vật lý.

– Giảng viên: 01 Giảng viên Giáo dục thể chất, 01 Giảng viên Giáo dục Quốc phòng, 01 Giảng viên Tâm lý, 02 Giảng viên Quản trị văn phòng.

– Nhân viên: 03 Kế toán, 04 Thư viện, 04 Thiết bị, 03 Giáo vụ, 09 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 05 nhân viên công nghệ thông tin

💠 TIÊU CHUẨN TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM: Xem chi tiết tại đây.

📅 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Từ ngày 29/01/2024 đến 05/3/2024

📬 ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, số 23 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bài đăng Thông báo tuyển dụng viên chức xem tại đây.

Kế hoạch tuyển dụng – Tải về

Danh sách chỉ tiêu – Tải về

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển – Tải về

Đang tải....