Thứ Tư, Tháng Năm 29, 2024
CSAED
Anh Văn Hội Việt Mỹ - VUS Việc làm sinh viên

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG: Tham gia quá trình hoạch định chiến lược truyền thông và xây dựng bộ chiến thuật truyền thông nhằm xây dựng thương hiệu; truyền thông hỗ trợ hoạt động bán hàng và truyền thông nội bộ cho các hoạt động của công ty.

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH: Thực hiện chi tiết về nội dung chương trình học thuật

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH: Tham gia xây dựng lại phần mềm lõi, vận hành phần mềm mới trên nền công nghệ mới.

APPLICATION SPECIALIST: Hỗ trợ, xây dựng và phát triển phần mềm cho hệ thống. Tham gia xây dựng lại phần mềm lõi, xây dựng report, vận hành phần mềm mới trên nền công nghệ mới.

VÀ MỘT SỐ VỊ TRÍ VĂN PHÒNG KHÁChttps://tuyendung.vus.edu.vn/co-hoi-nghe-nghiep/

Cách thức đăng ký vị trí tuyển dụng: Chuẩn bị file CV và đăng ký ứng tuyển trực tuyến tại đây

Đang tải....